Velkommen til
H.E. Bakelit & Plast ´s Hjemmeside

f

Bakelitstøbning
Sprøjtestøbning Egenproduktion